به نام یزدان پاک

نوشتن در این وبلاگ را با یاد و اتکال به پروردگار بزرگ آغاز می کنم. امیدوارم که قدمی هرچند کوچک برای آگاهی دادن برداشته باشم و بتوانم انگیزه لازم برای حرکت به سوی کامیابی مردمان کشورم ایجاد نمایم .

/ 0 نظر / 23 بازدید